Vårtor

Vårtor är ofarliga hudförändringar orsakade av virus. De framträder som små runda blomkålsliknande förhårdnader
Vanligtvis är vårtor mest lokaliserade till händer och fötter, men kan också sitta på andra ställen. Sitter de under belastningsytor på fotsulan gör det ofta ont när man går. 
Alla kan få vårtor, men mest benägna att drabbas är barn och ungdomar. 
Vårtviruset är smittsammt och det är lätt att smittas om man går barfota i badhus, idrottshallar m m. Den varma och fuktiga miljön är extremt gynnsam för vårtviruset.

 

På kliniken behandlar vi vårtor med frysning ned till -89 grader, eller med uttorkning som är en mer klassisk metod. Vid bägge behandlingarna skär vi först ner vårtan, så att all död och hård hud som ligger i vägen först avlägsnas.
Vilken metod vi väljer beror på olika saker. Bland annat på hur mycket du vill göra själv hemma och på var vårtan är lokaliserad eller hur aktiv du är i din vardag. Bägge metoderna kräver vanligtvis flera behandlingar. 

När vi väljer uttorkning som metod är det viktigt att vi samarbetar för att nå ett bra resultat. Det brukar innebära att du kommer på behandling med 2-3 veckors mellanrum, då vi skrapar ner vårtan rejält, behandlar och eventuellt lägger om med avlastande material. Däremellan behandlar du själv. Vi fortsätter så tills vårtan är borta. 

Hur lång tid det tar är väldigt svårt att säga då det beror på många olika saker. Bland annat spelar din ålder och hälsa en stor roll och även hur länge du haft vårtan. En äldre vårta har ofta etablerat sig väl, och tar längre tid att bli av med jämfört med en vårta som är relativt ny. 
 

Några tips till dig!

  • Använd badskor i badhuset, gymnastikskor i idrottshallen o s v. 
  • Om du fått en vårta, börja behandla så snart som möjligt för bästa effekt. En äldre vårta är oftast svårare att bli av med än en som är nyare. 
  • Fila aldrig på en vårta! Ibland får man rådgivning från apoteket eller till och med från läkare som säger att man ska fila ner vårtan innan behandling. Gör inte det!  Om du filar sprider sig viruset till omkringliggande hud och kan orsaka fler vårtor.
  • Ha tålamod. Vårtor är oftast väldigt envisa, så du måste vara ännu envisare.